Cod produs: R-462656

Nankang All Season Van AW-8 ( 195/60 R16C 99/97H )


Produsul nu mai face parte din oferta

Brand: Nankang

Performanț ă de drenare îmbunătăț ită cu design triplu al canelurii principale Modelul zigzag al canelurilor laterale adaugă o suprafaț ă adiț ională de contact pe zăpadă, condiț ie pentru o forț ă de prindere mai bună Canelurile groase de pe lateralele pneului împiedică uzura inegală ș i oferă o performanț ă de manevrare ridicată Designul ansamblului central de prindere poate echilibra confortul ș i forț a de prindere a anvelopei Dispunerea în formă de zimț i de pe marginile pneului îmbunătăț eș te performanț a pe gheaț ă ș i zăpadă Striaț iile longitudinale cu caneluri drepte de pe umerii anvelopei sporesc manevrabilitatea în timpul virajelor Siliciu special pentru îmbunătăț irea performanț ei pe drumurile îngheț ate ș i acoperite cu zăpadă

PRODUSE SIMILARE: